خانه > ..پرستاری > دارو های موثر بر فعالیت آنزیمی کبد

دارو های موثر بر فعالیت آنزیمی کبد

دارو ها پس از ورود به کبد، توسط آنزیم های کبدی متابولیزه میشوند و قسمت قابل توجهی از بعضی دارو ها توسط این آنزیم ها از بین میرود دارو هایی وجود دارد که میتوانند فعالیت آنزیم هارا افزایش (القا آنزیمی) یا کاهش دهند (اثر مهار آنزیمی)

افزایش فعالیت آنزیمی باعث میشود که مقدار داروی بیشتری متابولیزه شود در نتیجه فراهمی زیستی کاهش پیدا میکند و مهار آنزیمی عکس این عمل را انجام میدهد، چند دارویی که باعث القا آنزیمی و مهار آنزیمی میشود در جدول زیر آمده است.

دارو های مهار آنزیمی

دارو های القا آنزیمی

۱- سایمتیدین ( کاهش دهنده اسید معده )

۱- کاربامازپین (ضد تشنج و صرع )

۲- فلوکونازول ( ضد قارچ )

۲- ریفامپین

۳- کرامفنیکل ( آنتی بیوتیک )

۳- فنوباربیتال ( باربیتورات ها )

—-

۴- فنی توئین ( ضد تشنج )

—-

۵- بریمیدون ( درمان تشنج )

—-

۶- ایزونیازید ( درمان سل )

برای ارسال دارو های بیشتر از قسمت زیر اطلاعات دارو را ارسال نمایید

درباره‌ی محمد

آنان که به من بدي کردند ، مرا هوشیار کردند. . آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند. . آنان که به من بي اعتنايي کردند ، به من صبر و تحمل آموختند. . آنان که به من خوبي کردند ، به من مهر و وفا و دوستی آموختند. . پس خدايا : . به همه آنانی که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند ، خیر و نیکی دنیا و آخرت عطا بفرما.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*