خانه > ..پرستاری > بررسی میکروسکوپی انواع قارچ های درماتوفیت

بررسی میکروسکوپی انواع قارچ های درماتوفیت

به نام خدا

در این جلسه از آزمایشگاه عنوان درسی و مورد بحث ما بررسی میکروسکوپی انواع قارچ های درماتوفیت بود که در گزارش زیر به شرح بعضی از آنها میپردازیم.

درماتوفیت ها

۱) میکروسپورم کنیس Microsporum canis

این قارچ از درماتوفیتهای حیوان دوست است.مخزن طبیعی آن گربه و عامل اصلی کچلی در گربه و سگ محسوب میشود. این قارچ زمانی که به انسان منتقل میشود به ویژه در کودکان کچلی سر ایجاد میکند که به کچلی مدارس معروف است ولی بر روی پوست و موی بزرگسالان هم میتواند اثر بگذارد و ایجاد کچلی کند. بدلیل اینکه مخزن این قارچ حیوانات اند پس زمانی که وارد بدن انسان میشوند کراتین سلولهای بدن انسان برای آنها آشنا نیست لذا علائم ایجاد شده توسط این بیماری بسیار حاد و شدید است.

برای مطالعه این قارچ نمونه حاوی میکروسپورم کنیس را بر روی محیط SCC یا Mycosel Agar یا Mycobiotic Agar کشت داده و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴ تا ۷ روز گرما گذاری میکنیم . این قارچ یک درماتوفیت سریع الرشد است و ظرف یک هفته کلنی قارچ کامل تشکیل میشود. کلنیها ابتدا پنبه ای شکل اند و سپس پودری شکل دیده میشوند. رنگ کلنی ها سفید و سفید مایل به خاکستری است،پشت کلنی پرتغالی رنگ است و به عبارتی این قارچ رنگ دانه یا پیگمان تولید میکند. برای تایید تشخیص لام اسلاید کالچر از کلنی قارچ تهیه میکنیم و با افزودن لاکتو فنول کاتن بلو ، لام را با عدسی ۴۰ مطالعه میکنیم. دستگاه رویشی این قارچ متشکل از میسیلیوم های ساده یا منشعب ،شفاف، دارای دیواره عرضی که بر روی آن دستگاه اسپورزایی یا رویشی تشکیل میشود. این دستگاه متشکل از کونیدیوفور یا برنده کونیدیا که معمولا کوتاه و منفرد است و در انتها ماکروکونیدیهای این قارچ را تولید میکند. ماکروکونیدیهای حاصله دوکی شکل، دیواره آنها ضخیم و خاردار و در دو طرف زائده پستانی شکل دیده می شوند. این قارچ همچنین میکروکونیدیا هم تولید میکند که کروی شکل یا بیضی شکل اند با دیواره نازک و مستقیما به میسیلیوم ها اتصال دارند. تعداد میکروکونیدیها کم است و به همین دلیل اساس تشخیص میکروسپورم کنیس  ماکروکونیدیها هستند.

میکروسپورم کنیس

Microsporum canis

میکروسپورم کنیس

Microsporum canis

۲) آلترناریا Alternarira

آلترناریا از قارچهای ساپروفیت و رنگی میباشد. آلترناریا بعد از کشت برروی محیط S در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲ تا ۳ روز رشد میکند و کلنی آن تشکیل میشود. کلنی های این قارچ در ابتدا پنبه ای شکل و سپس با ایجاد کونیدیهای زیاد پودری شکل میشود، از سطح کلنی میسیلیومها به سمت بالا امتداد پیدا میکنند که به آنها میسیلیومهای هوایی میگویند. رنگ کلنی قهوه ای ، حاشیه کلنی سفید یا کرم رنگ و پشت کلنی سیاه رنگ است. برای اطمینان از تشخیص قارچ از آن لام اسلاید کالچر تهیهمیکنیم و با عدسی ۴۰ مطالعه میکنیم. دستگاه رویشی متشکل از میسیلیومهای ساده یا منشعب، دارای دیواره عرضی و به رنگ قهوه ای دیده میشوند. دستگاه زایشی قارچ مرکب از برنده کونیدیا که در انتهای آن کونیدیهای نارنجی شکل یا توتی شکل به وجود می آیند که دارای تقسیمات عرضی و طولی همزمان هستند. یک طرف کونیدی پهن و محدب است و طرف دیگر آن باریکتر است. این قارچ ساپروفیت آلودگی های بسیاری را در اتاق های عمل، محیط های آزمایشگاهی و سالن های آزمایشگاه ایجاد میکند و زمانی که شرایط بدن مساعد باشد میتواند در ایجاد کراتومایکوزیز و انیکومایکوزیز شرکت کنند. از این قارچها عفونت دستگاه تنفس و گوارش نیز گزارش شده است و همچنین این قارچ قادر است توکسینی به نام آلترناریو توکسین ایجاد کند که باعث مسمومیت در میزبان میشود.

آلترناریا

Alternaria

آلترناریا

Alternaria

۳) مالاسیزیافورفور Malassezia fur fur 

این قارچ ایجاد کننده بیماری سطحی Tinea versicolor میباشد که باعث ایجاد لکه هایی به رنگ زرد یا قهوه ای در بدن میشوند ، اندازه این لکه ها ابتدا کوچک است و با گذشت زمان بهم می چسپند و شبیه نقشه جغرافیا میشوند. از فاکتور های مهم در ایجاد بیماری توسط این قارچها رطوبت زیاد و دمای مناسب است. در تشخیص آزمایشگاهی از حاشیه لکه ها به کمک اسکالپل کند شماره ۱۱ می تراشیم و تراشه ها را در پاکت مخصوص یا در بین دو لام به آزمایشگاه میفرستیم.           با افزودن KOH ،۱۰% لام را با عدسی ۴۰ زیر میکروسکوپ بررسی میکنیم. در داخل سلولهای پوششی میسیلیومهای کوتاه معمولا ساده گاه منشعب به همراه سلولهای مخمری لانه زنبوری و مخمرهای منفرد و دوتایی وجود دارد که همین ها نشانه های مالاسزیا فورفور است و برای شناسایی نیازی به کشت نیست. و کشت این قارچ فقط در کارهای تحقیقاتی انجام میشود و هنگام کشت بایستی به محیط کشت این قارچ روغن زیتون یا اسیداولئیک اضافه شود چون مالاسیزیا فورفور یک قارچ چربی دوست است.

Malassezia furfur

Malassezia furfur

Malassezia furfur

Malassezia furfur

تقدیم به همه ی دوستان و همکلاسی هایم

 

درباره‌ی vahid

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*