خانه > ..پرستاری > آزمایش ABG

آزمایش ABG

آزمایش ABG

همانگونه که در پایین آمده، آزمایش ABG (گاز های خون شریانی) سطح تبادل گاز ها را در خون که مربوط به عملکرد تنفسی و متابولیک کلیه هاست، بررسی میکند که مقدار طبیعی آن ها در جدول بالا آمده است.

ABG : Arterial Blood Gas test

Arterial blood gas (ABG) testing is used to determine gas exchange levels in the blood related to respiratory, metabolic, and renal function.

arteries

Arteries are the large vessels that carry oxygenated blood away from the heart. The distribution of the systemic arteries is like a ramified tree, the common trunk of which, formed by the aorta, commences at the left ventricle, while the smallest ramifications extend to the peripheral parts of the body and the contained organs.

سطح گاز های شریانی و سیاهرگی

VBG

ABG

/////////////////////////

۷٫۳۸-۷٫۳۲

۷٫۴۵-۷٫۳۵

PH

۴۰ mmHg

۸۰-۱۰۰ mmHg

paO2

۴۲-۵۰

۳۵-۴۵

paCo2

۲۳-۲۷ mEq/lit

۲۲-۲۸ mEq/lit

HCO3

۷۵%

۹۵-۱۰۰%

O2 saturation

-۲ – +۲-۲ – +۲

Base exess or Deficiti

 

تفسیر آزمایش ABG

گام اول: بررسی میزان PH

گام دوم: بررسی میزان paCo2

گام سوم: بررسی میزان بیکربنات (HCO3)

گام چهارم: بررسی همخوانی تغییرات HCO3 و paCo2 با PH

گام پنجم: بررسی سطح paO2

 

گام اول:

در این گام باید مشخص کنیم که آیا PH طبیعی است یا خیر، در صورتی که غیر طبیعی باشد مقدار و جهت انحراف مشخص گردد، PH کمتر از ۷/۳۵ علامت اسیدمی و PH بیشتر از ۷/۴۵ علامت آلکالمی است.

محدوده بحرانی PH، PH کمتر از ۷/۲۰ و بیشتر از ۷/۵۵ میباشد.

 

گام دوم:

اندازه گیری paCo2 انجام می شود، در صورتی که paCo2 بیشتر از ۴۵ میلی متر جیوه باشد نشانه های هیپو ونتیلاسیون آلوئولی و اسیدوز تنفسی است . کاهش paCo2 به کمتر از ۳۵ علامت هایپر ونتیلاسیون آلوئولی و آلکالوز تنفسی در ریه های سالم است. در همین مرحله توجه میکنیم که آیا تغییرات paCo2 با تغییرات PH همخوانی دارد یا خیر؛ به طور طبیعی paCo2 و PH عکس همدیگر میباشد.

 

گام سوم:

بررسی مقدار HCO در صورتی که HCO3 کمتر از ۲۲ باشد نشانه اسیدوز متابولیک و افزایش مقدار بیکربنات بیشتر از ۲۸، نشانه آلکالوز متابولیک است، تغییرات HCO3 و PH همجهت همدیگرند، یون HCO3 میتواند در اختلالات متابولیکی اولیه و همچنین در پاسخ به تغییرات ناشی از اسیدوز تنفسی، افزایش یابد.

 

گام چهارم:

در صورتی که مقادیر HCO3 و paCo2 هردو غیر غیر طبیعی باشند، باید توجه کنیم کدام یک مطابقت با تغییر PH دارد، آن مقداری که مطابقت بیشتری با PH دارد و انحراف بیشتری از میزان نرمال خود داشته باشد، نشان دهنده اختلال اولیه می باشد که به تغییرات PH واکنش نشان داده است، اگر هردو غیر طبیعی باشند ممکن است نشان دهنده یک اختلال مخلوط متابولیکی و تنفسی و یا به علت عوامل جبرانی باشد.

 

گام پنجم:

تعیین میزان paO2 و اشباع اکسیژن است؛ paO2 در صورتی که در محدوده طبیعی نقش در تعادل اسید و باز بدن ندارد اما وجود هیپوکسمی با  paO2 کمتر از ۶۰ میلی متر جیوه میتواند موجب متابولیسم بی هوازی و تولید اسید لاکتیک و در نتیجه اسیدوز متابولیک شود، همچنین هیپوکسمی میتواند باعث هایپر ونتیلاسیون و دفع بیشتر  CO2 و درنهایت آلکالوز متابولیک گردد، همچنین میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن در صورت کاهش paO2 کمتر از ۶۰ کاهش میابد بنابراین لازم است به منطور کنترل مداوم میزان اشباع از پالس اکسی متری استفاده شود و زمانی با ارزش است که میزان سطح اکسیژن خون بیشتر از ۸۰% باشد. paO2  در افراد سالمند کاهش میابد و میزان اشباع علاوه بر سن تحت تاثیر درجه حرارت بدن، PH و paCO2  کاهش خونرسانی، مصرف دارو های تنگ کننده عروق و لاک ناخن تغییر میکند.

 

در اختلالات بدون جبران PH غیر طبیعی، paCO2 یا بیکربنات غیرطبیعی است.

در اختلالات در حال جبران PH و paCO2 و بیکربنات هرسه غیر طبیعی اند.

در اختالات جبران شده PH به محدوده طبیعی باز گشته بیکربنات و paCO2  غیر طبیعی میباشد.

 

سوال

بیماری بدنبال انسداد راه هوایی به بیمارستان آورده شده و پس از بررسی ABG علائم زیر در وی مشاهده شده است، نوع اختلال بررسی شود.

PH : 7/32 mm Hg

paCO2: 50

HCO3– : 29 m Eq/Lit

paO2 : 65 mm Hg

اختلال در بیمار فوق از نوع اسیدوز تنفسی در حال جبران میباشد.

پس از باز نمودن راه های هوایی در بیمار مذکور و انجام CPR تغییرات زیر مشاهده گردید، بررسی کنید اختلال از چه نوعی می باشد.

PH : 7/37 mm Hg

paCO2 : 46

HCO3– : 29 m Eq/Lit

paO2 : 75 mm Hg

؟

برچسب ها:

آزمایش ABG, تفسیر آزمایش ABG, ABG, آزمایش گازهای خون شریانی

درباره‌ی محمد

آنان که به من بدي کردند ، مرا هوشیار کردند. . آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند. . آنان که به من بي اعتنايي کردند ، به من صبر و تحمل آموختند. . آنان که به من خوبي کردند ، به من مهر و وفا و دوستی آموختند. . پس خدايا : . به همه آنانی که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند ، خیر و نیکی دنیا و آخرت عطا بفرما.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*