خانه > ..پرستاری > دارو های ترالی احیا

دارو های ترالی احیا

دارو های ترالی احیاترالی احیا

ترالی احیا یک واحد متحرک برای احیای قلبی ریوی است
که با تمام داروها حیاتی وملزومات مورد نیازتیم اورژانس
در زمان احیا از قبل تجهیز و طراحی شده است.
این واحد متحرک در محل های استراتژیک بیمارستان یا اورژانس
قرار گرفته و قادر است در زمان توقف عمل قلب وریه
(ومواردخطیردیگر) به سهولت بربالین بیمار آورده شده و مورداستفاده قرارگیرد.

دارو های ترالی احیا

دارو های  ترالی احیا (طبقه اول):

دارو های ترالی احیا موجود در طبقه اول ترالی به دارو های حیاتی اختصاص دارد و بشکل مارپیچی می باشدکه به شرح زیر میباشد:

آمپول آتروپین (Atropine):

آتروپین به عنوان یک آنتی کولینرژیک (پاراسمپاتولیتیک) با موارد مصرف زیاد، هنوز عمده ترین دارو برای درمان برادی آریتمی است. این دارو با مسدود کردن اثرات استیل کولین بر گره های سینوسی ـ دهلیزی و دهلیزی ـ‌ بطنی، سرعت انتقال آنها را تسریع می کند.
آتروپین سرعت تخلیه الکتریکی گره سینوسی را نیز افزایش و زمان عدم پاسخ دهی گره دهلیزی ـ بطنی را کاهش می‌دهد. این تغییرات باعث افزایش سرعت ضربان قلب (دهلیزی و بطنی) می‌شود.
آتروپین اثرات متفاوت (و از نظر بالینی بی اهمیت) بر روی سیستم هیس‌‌ پورکنژ دارد. مقادیر کم (کمتر از ۵/۰ میلی گرم) و گه گاهی مقادیر زیادتر این دارو، به واکنش متناقض آهسته شدن ضربان قلب منجر می‌شود ‌که ممکن است با ضربان سریع تر ادامه یابد.
آتروپین به عنوان یک داروی مسدود کننده گیرنده‌های کولینرژیک، اعمال سیستم اعصاب پاراسمپاتیک بر روی برخی غدد (نایژه‌ای، بزاقی، تعریقی) را کاهش می‌دهد و موجب کم شدن ترشحات این غدد می‌شود. آتروپین اثرات کولینرژیک بر روی عنبیه، جسم مژگانی و عضلات صاف نایژه‌ها و روده را کاهش می‌دهد.
آتروپین به عنوان پادزهر مسمومیت با مهارکننده‌های کولیناستراز، اثرات مقلد کولین این حشره کش ها را مهار می‌کند.

 • موارد مصرف : در آسیستول و PEA طبق پروتکل ۲۰۱۰توصیه نمی شود در برادیکاردی با میزان ضربان کمتر از ۶۰ – درمان برایکاردی علامت دار – مسمومیت با ارگانوفسفات ها
 • مقدار و طریقه مصرف : در ایست قلبی۱ mg  به صورتIV/IO  هر ۵-۳ دقیقه تا سقف ۳ mg داده می­شود، در برایکاردی علامت دار ۰٫۵ mg و در صورت نیاز تا سقف mg/kg 04/0 داده می شود .

آمپول اپی نفرین (Epinephrine):

اپی نفرین یک داروی مقلد سمپاتیک است که به طور مستقیم روی گیرنده‌های آلفا و بتا- آدرنرژیک اثر می کند. اپی نفرین عضلات صاف نایژه را با اثر بر گیرنده‌های بتا – دوآدرنرژیک شل می کند و از طریق گیرنده‌های آلفا- آدرنرژیک،شریانچه های نایژه را منقبض می نماید. در نتیجه موجب از بین اسپاسم نایژه، احتقان و خیز می شود. اپی نفرین با اثر برگیرنده‌های آلفا آدرنرژیک پوست و غشا‌های باعث انقباض عروقی و در نتیجه جذب داروی بی حس کننده موضعی همراه را کاهش داده و طول اثر آن را افزایش می دهد.
به علاوه، با اثر برگیرنده‌های آلفا آدرنرژیک با اثر گشادی عروق عوامل آلرژی‌زا به ویژه در عروق محیطی مقابله می نماید و با اثر بر بتا آدرنرزیک مانع از آزاد شدن واسطه ‌های فوری حساسیت همچون هیستامین و لوکوترین‌ها از ماست‌سل‌ها می‌شود.

 • مواد مصرف: در ایست قلبی ناشی آسیستول – PEA- در فیبرلاسیون بطنی و تاکیکاری بدون نبض که به شوک و CPR جواب نداده‌اند – در برایکاری علامت دار به صورت انفوزیون– درمان شوک آنافیلاکسی به صورت تزریق عضلانی و وریدی از محلول ۱۰۰۰/۱
 • مقدار و طریقه مصرف: در احیاء قلبی- ریوی : mg 1  به صورت IV و یا IO و در صورت نیاز تکرار آن هر ۵-۳ دقیقه
 • انفوزیون  ۲-۱۰mg در درمان برایکاری علامت دار- ۵/۰- ۳/۰ میلی لیتر تزریق IM برای شوک آنافیلاکسی بزرگسالان و در صورت نیاز تکرار آن هر  ۱۵ تا ۲۰ دقیقه.
آمپول کلسیم کلراید (Calcium chloride):
 • موارد مصرف: در مسمومیت با CCB (داروهای مسدود کننده کانال کلسیم)  – هیپوکلسمی – هیپرکالمی
 • مقدار و طریقه مصرف: mg/kg 16-8 از محلول %۱۰ آن تزریق می­شود .
ویال لیدوکائین (Lidocaine):
یدوکائین با اثر مستقیم بر بافت، به خصوص شبکه پورکنژ (بدون دخالت سیستم اعصاب خودکار)،‌سبب کاهش دپولاریزاسیون، خودکاری و تحریک‌پذیری بطن طی مرحله دیاستولیک می‌شود.
 • موارد مصرف: درمان VF و VT بدون نبض – درمان VT ضربان دار و انواع SVT
 • مقدار و طریقه مصرف: در ابتدا mg/kg 1/5 – ۱ به صورت وریدی و سپس mg/kg 0.75 – ۰٫۵ داده می­شود تا سقف دوز mg/kg  ۳
آمپول ایندرال (inderal):
 • موارد مصرف: تاکیکاردی با کمپلکس باریک ناشی از reentry که با تحریک واگ و آدنوزین کنترل نمی­شود ، کنترل ریت قلبی در حضور فیبریلاسیون دهلیزی و فلاتر دهلیزی (Af/AF)
 • مقدار و طریقه مصرف: mg/kg 0.1 به صورت آهسته وریدی در ۳ دوز مساوی هر ۲تا ۳ دقیقه برای بیمار تزریق می شود.سرعت تزریق نباید بیش از mg/min 1 باشد.ممکن است همین مقدار طی ۲ دقیقه تکرار شود.
آمپول آمیودارون (Amiodarone):
 آمیودارون با اثر مستقیم بر بافت‌ها، بدون تأثیر بارز بر پتانسیل غشاء، طول مدت پتانسیل عمل و دوره تحریک‌ناپذیری را در تمام بافت‌های قلب طولانی می‌کند. همچنین در بیماران مبتلا به سندرم W-P-W تحریک‌پذیری بافت مسیر فرعی را طولانی کرده و سرعت هدایت را در این بافت‌ها کند می‌کند.
 • موارد مصرف: درمان VF – VT بدون نبض–Stable VT – reentry SVT – پلی مورفیک VT با QT نرمال – تاکیکاردی با  QRSپهن
 • مقدار و طریقه مصرف: در VF و VT بدون نبض بعد از شوک دوم یا سوم به صورت ۳۰۰ میلی گرم تزریق IV/IO و سپس ۱۵۰ میلی­گرم – در سایرموارد ابتدا ۱۵۰ میلی گرم در عرض ۱۰ دقیقه و به دنبال آن انفوزیون ۱ mg/minبرای ۶ ساعت و سپس ۰٫۵mg/min برای ۱۸ ساعت به عنوان دوز نگه­دارنده تا سقف دوز ۲٫۲g/24h ساعت داده می­شود .
آمپول دوپامین
دارویﻣﺤﺮک ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ وﻣﺤﺮک ﻫﺎی دوپامین، آلفا و بتا است و ترشح NEP (نوراپی نفرین) را در بدن افزایش میدهد.
اثرات دوپامین وابسته به دوز:
 • low دوز ۲-۵ میکروگرم/kg  : ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪﻫﺎی دوﭘﺎﻣﻴﻦ در ﻣﻐﺰ وﻛﻠﻴﻪ وﻣﺰاﻧﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮون ده ادراری.
 • Med دوز ۵-۱۰ میکروگرم/kg: تحریک گیرنده های بتا۱ قلب که باعث افزایش CO (برون ده قلبی) میشود.
 • High دوز بالای ۱۰ میکروگرم/kg: تحریک گیرنده های آلفا(عروق) که باعث افزایش فشار خون میشود.
 • در دوز ۲۰ میکرو گرم پر کیلو گرم در دقیقه اثرات شبیه به نوراپی نفرین دارد.
موارد مصرف:
 • در هایپوتانسیون شدید و در غیاب هیپوولمی (دوپامین کار میوکارد را بدون افزایش جریان خون کرونر افزایشش میدهد که این باعث افزایش تقاضای O² و در نتیجه ایسکمی میوکارد ایجاد میگردد).
 • فشار خون کمتر از ۹۰ میلی متر جیوه، الیگوری، کاهش فشار خون همراه با برادیکاردی علامت دار و پس از CPR جهت حفظ گردش خون مغز موثر است.
 • قطع ناگهانی باعث هیپوتانسیون شدید میشود.

آمپول دوبوتامین (Dobutamine)

دوبوتامین دارای اثر اینوتروپیک مستقیم است و با تحریک مستقیم گیرنده های بتا- یک قلب،قدرت انقباضی عضله قلب و حجم ضربه ای آن را افزایش می دهد و در نتیجه باعث افزایش برون ده قلب می شود. دوبوتامین فشار زیاد ناشی از پر شدن بطن را کاهش می دهد ( کاهش پیش بار ) و هدایت گره دهلیزی بطنی را تسهیل می نماید. افزایش برون ده قلب ناشی از این دارو، بیش از اثرات دوپامینرژیک آن سبب بهبود جریان خون کلیوی و میزان دفع ادرار می شود.

 • موارد مصرف: در بیماران با احتقان ریوی و کاهش CO (برون ده قلبی) و در هایپوتانسیون.
 • مقدار مصرف: ۲-۲۰ میکروگرم/kg/دقیقه

آمپول نیتروگلیسرین Nitroglycerin) TNG):

از دسته داروهای گشاد کننده عروق میباشد، نیاز عضله قلب را به اکسیژن کاهش میدهد، در مصرف داخل وریدی اتساع عروق محیطی را ایجاد میکند.

 • موارد مصرف نیتروگلیسرین: نارﺳﺎﻳﻲ اﺣﺘﻘﺎﻧﻲ ﻗﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس ﻣﻴﻮﻛﺎرد،درمان آنژین صدری، کنترل هایپرتانسیون حین عمل جراحی.
 • مقدار مصرف: ابتدا ۵ میکروگرم بر دقیقه از راه ورید شروع و در صورت نیاز هر ۳-۵ دقیقه ۵ میکروگرم بر دقیقه به دوز اضافه شود تا پاسخ درمانی مناسی ایجاد شود.
 • در  ﺻﻮرت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ ﻛﻤﺘﺮ ۹۰ میلی متر جیوه، انفوزیون دارو قطع گردد.

آمپول وراپامیل (verapamil):

وراپامیل مسدود کننده کانال های کلسیم میباشد، در تاکی کاردی های فوق بطنی، در درمان آنژین و هایپرتانسیون به کار میرود. با اثرات اینوتروپ منفی(کاهش قدرت انقباضات قلبی) و کرونوتروپ منفی(کاهش ضربان قلب) باعث کاهش مصرف اکسیژن میشود.

کلسیم بلوکر ها باعث:

 • اﺗﺴﺎع ﻋﻀﻼت ﺻﺎف عروق ﺑﻪ ویژه ﺷﺮﻳﺎن ها باعث اتساع عروق میشود.
 • کاهش خودکار قلب
 • کاهش AV (کاﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺪاﻳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﺗﺤﺮﻳﻚپذیری)
 • کاهش ضربان قلب
 • نتیجه اعمال فوق کاهش مصرف اکسیژن توسط قلب می باشد.

موارد مصرف وراپامیل:

 • ضد آنژین-ضد فشار خون
 • داروی انتخابی موثر بر AV

دوز مصرف:

 • ۲٫۵ تا ۵ میلی گرم در عرض ۱تا۲ دقیقه در صورت عدم پاسخ ۵-۱۰ میلی گرم در طول ۱۵تا۳۰ دقیقه.(در هر ۱۵ دقیقه ۵ میلی گرم بلوس ولی حداکثر مجاز ۳۰ میلی گرم)

آمپول فوروزماید یا لازیکس (Furosemide – Lasix):

فوروزماید به عنوان دیورتیک شدیدالاثر دفع سدیم، کلر و پتاسیم را با اثر بر قوس هنله افزایش میدهد.

موارد مصرف:

 • در هایپرتانسیون ناشی از افزایش مایعات، ادم ریوی و محیطی، نارسایی حاد کلیه و سندروم نفروتیک.

 

آمپول هیدرولازین (Hydralazine):

اثر عمده این هیدرالازین، گشاد کردن شریانچه‌ها است، ولی اثر کمی نیز بر وریدها دارد. این دارو موجب کاهش مقاومت محیطی می‌گردد و همچنین موجب افزایش سیستمیک و کاهش بار قلب می‌شود.

آمپول نیتروپروساید (Sodium Nitroprusside)

نتیروپروساید با اثر مستقیم بر روی عضلات صاف وریدی و شریانی، باعث گشاد شدن عروق می‌شود. این دارو بر روی قدرت انقباضی عضله قلب اثر ندارد و فقط به میزان ناچیزی توزیع ناحیه‌ای جریان خون را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نیتروپروساید مقاومت محیطی و برون‌ده را نیز کاهش می‌دهد.

موارد مصرف:

 • نیتروپروساید در درمان نارسایی احتقانی قلب، کاهش فوری فشارخون در بیماران مبتلا به بحران زیادی فشار خون و به منظور کاهش خونریزی در ناحیه تحت عمل جراحی مصرف می‌شود.
 • ﻣﻘﺪارمصرف: ۰٫۵ تا ۱۰ میکروگرم/kg/دقیقه (متوسط ۳ میکروگرم)

 

آمپول هپارین

هپارین، به صورت غیر مستقیم در جایگاههای متعدد در هر دو راه داخلی و خارجی انعقاد خون اثر کرده و عمل مهار کننده آنتی ترومبین III( کوفاکتور هپارین ) را بر چندین فاکتور انعقادی فغال شده، از جمله ترومبین ( فاکتور IIA)IXa، Xa، XIa، XIIa   تشدید می‌کند. مهار فاکتور فعال شده Xa با تولید ترومبین تداخل کرده و در نتیجه اعمال مختلف ترومبین را در انعقاد خون مهار می‌کند. هپارین همچنین تشکیل کمپلکس آنتی‌ترومبین III ترومبین را تسریع می‌نماید و با این عمل، ترومبین را غیر فعال کرده مانع تبدیل فیبرینوژن به فیبرین می‌گردد. هپارین از طریق مهار فعال شدن فاکتورهای تثبیت کننده فیبرین توسط ترومبین، از تشکیل لخته فیبرینی پایدار جلوگیری می‌کند.

موارد مصرف هپارین:

هپارین در پیشگیری و درمان ترومبوز وردهای عمقی و ترومبوآمبولی ریوی، جلوگیری از انعقاد خون در گردش خون خارج بدن طی جراحی قلب و روش‌های دیالیز، به عنوان داروی کمکی در درمان آمبولی شریانی محیطی و کاهش خطر بروز ترومبوز مغزی و مرگ در بیمارانی که دچار حمله پیشرونده شدید و ناگهانی می‌شوند، مصرف می‌شود.

 

آمپول هیدروکورتیزون (Hydrocortisone):

این دارو با عبور از غشاء سلولی به گیرنده های خود در سیتوپلاسم متصل شده و کمپلکس دارو-گیرنده وارد هسته سلولی می شود. این کمپلکس با اتصال به نواحی خاصی از DNA موجب تحریک روند رونویسی M-RNA و به دنبال آن ساخت آنزیم هایی می گردد که در نهایت مسئول اثرات سیستمیک کورتیکواستروئیدها می باشند. هیدروکورتیزون با جلوگیری از تجمع سلول های التهابی در ناحیه التهاب، مهار فاگوسیتوز و آزاد شدن  واسطه های شیمیایی التهاب اثرات ضدالتهابی خود را اعمال می کند.

موارد مصرف: هیدروکورتیزون برای درمان جایگزینی هورمونی در نارسایی غده فوق کلیوی استفاده می شود. این دارو همچنین در درمان علامتی بیماری های التهابی مانند بیماری التهابی روده و هموروئید و نیز واکنش های حساسیتی مانند شوک آنافیلاکتیک، آنژیوادم و در جهت سرکوب کردن سیستم ایمنی استفاده می شود. هیدروکورتیزون در هیپرپلازی مادرزادی غده فوق کلیه، ادم مغزی و شوک نیز موثر است این دارو همچنین جهت تشخیص سندرم کوشینگ و افسردگی آندوژن به کار می رود.

 

دگزامتازون

کورتیکواستروئید، ضد التهاب و مهار کننده سیستم ایمنی.

موارد استفاده: دگزامتازون برای درمان جایگزینی در نارسایی غده فوق کلیوی استفاده می شود. این دارو همچنین در درمان علامتی اختلالات التهابی و آلرژیک و در جهت سرکوب کردن سیستم ایمنی بکار می رود. دگزامتازون در هیپرپلازی مادرزادی غده فوق کلیوی، ادم مغزی، شوک بیماریهای التهابی رماتیسمی و همچنین جهت تشخیص سندرم کوشینگ و افسردگی آندوژن به کار می رود.

 

آمپول آمینوفیلین

از دسته دارو ها برونکودیلاتور میباشد، شکل تزریقی دارو ۲۵۰ میلی گرم در ۱۰cc.

موارد مصرف: برونکو اسپاسم حاد، آسم، محرک تنفس و درمان آپنه و برادیکاردی در نوزادان نارس.

دوز مصرف: ۶ میلی گرم/کیلوگرم/۳۰دقیقه و دوز نگهدارنده به وسیله انفوزیون مداوم.

 

آمپول دیازپام:

از دسته دارویی بنزودیازپین است و موارد مصرف:

ضد اضطراب، شل کننده عضلانی، ضد تشنج و سداتیو(بیهوشی)

 

ویال بیکربنات سدیم

افزایش دهنده بیکربنات پلاسما و افزایش PH خون.

ایجاد آلکالوز در خون و دفع بیکربنات آزاد در ادرار و قلیایی کردن ادرار.

موارد مصرف:

 • کنترل اسیدوز به دنبال ایست قلبی و تنفسی
 • درمان کتواسیدوز متابولیکی
 • در هیپر کالمی و شیفت دادن پتاسیم به داخل سلول

آمپول دیلانتین

آمپول فنوباربیتال

آب مقطر

ویال کلرور سدیم

ویال گلوکز ۲۰ و ۵۰ درصد

اسپری لیدوکاوئین

pearl TNG

Emergency-Trolley

طبقه دوم ترالی احیا

سرنگهای ۲و۵و۱۰ سی سی از هر کدام ۵ عدد
– سرنگ۲۰ و۵۰ سی سی و سرنگ انسو لین از هر کدام ۲ عدد
– سر سوزن ۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۵ از هر کدام ۵ عدد
– لوله آزمایش معمولی ۳ عدد
– لوله آزمایش CBC‌و PT از هر کدام ۲ عدد
– پنبه آغشته به محلول ضد عفونی ۱ ظرف
–  تیغ اره ۲ عدد
– باند معمولی ۱۰-۱۵ و ۲۰ سانتی متری از هر کدام ۳ عدد
– گاز معمولی (۴×۴) ۱ بسته
-NG Tube – قرمز – نارنجی – سبز – مشکی – سفید از هر کدام ۱ عدد
– دستکش لاتکس ۱بسته

 

طبقه سوم ترالی احیا

آنژیوکت سبز ، صورتی و آبی از هر کدام ۳ عدد ،خاکستری و نارنجی هر کدام ۱ عدد , سه راهی آنژیوکت ۲ عدد
– اسکالپ وین سفید ، آبی و سبز از هر کدام ۳ عدد
– چسب معمولی و ضد حساسیت از هرکدام ۱ حلقه
– ست سرم ۵ عدد + ست خون و میکروست ۱ عدد
– سرم نمکی یا رینگر یک عدد – سرم قندی ۵%  ۱ عدد + سرم شستشو ۱ عدد

 

طبقه چهارم ترالی احیا

لارنگوسکوپ جهت بزرگسالان ، کودکان و نوزادان با تیغه های ۱-۲-۳-و ۴ مورب و ( صفر ) صاف
– ۲عدد باطری متناسب سالم- بعنوان یدک+ یک عدد لامپ یدک لارنگوسکوپ
– لوله تراشه شماره های ۴-۵-۶-۷-۵/۷-۸ کاف دار ار هر کدام دو عدد
– لوله تراشه بدون کاف ازهر کدام از شماره های فوق دو عدد
-کانکشن مناسب ( ۵/۲-۳-۴)
– آمبوبگ سالم در اندازه های نوزادان
– اطفال و بزرگسالان به نحوی که هوا از یک طرف واردگردیده و از قسمت دیگر خارج شده و نشت نداشته باشد و محل اتصال جهت لوله اکسیژن موجود باشد .
– Air-Way -جهت نوزادان و اطفال و بزرگسالان ( ۲-۱-۰-۰۰-۰۰۰) از هر کدام ۲ عدد +STube برای تنفس دهان به دهان
– پنس Magills ‌یک عدد + پنس زبان + قاشق کوچک یک عدد
– سوند نلاتون سفید ،نارنجی و سبز ۲ عدد از هر کدام + ژل K-Y‌ یک تیوپ
– بگ پانسمان شامل حداقل ،۱ عدد پنس
– ۱ عدد قیچی مناسب
– ۱ عدد گالی پات
– ۶ عدد گاز
– ۵ عدد پنبه گلوله شده
– ۱ عدد شان
– دستکش استریل شماره های ۷-۵/۷-۸
– محلول بتادین ۱ ظرف (Povidine lodine solution )
– چسب معمولی ۱ تیغه
– قیچی ۱ عدد – تیغه بیستوری استریل شماره های ۱۰-۱۱-۱۵-۲۲
– گوشی و فشار سنج با بازوبند اطفال و بزرگسالان از هر کدام ۱ عدد
– چراغ قوه کوچک با قابلیت نور متمرکز جهت بررسی وضعیت مردمک ها و…
– سوند فولی ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ از هرکدام ۱ عدد
– Urine -Bag سه عدد

 

منبع:

دارویاب

دانشگاه علوم پزشکی قم

پایگاه اطلاع رسانی بیمارستان حضرت فاطمه زهرا مهریز-دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

و…

درباره‌ی محمد

آنان که به من بدي کردند ، مرا هوشیار کردند. . آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند. . آنان که به من بي اعتنايي کردند ، به من صبر و تحمل آموختند. . آنان که به من خوبي کردند ، به من مهر و وفا و دوستی آموختند. . پس خدايا : . به همه آنانی که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند ، خیر و نیکی دنیا و آخرت عطا بفرما.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*