ستین

190v

زور بُم گِرِهدِه بی کَسی    دی چاره ناچارُم سِتین

فشار بی کسی بر من روزافزون شده،من دیگر چاره ای ندارم،ای ستون

 

هر شُو زَنُم گولِ دلُم        آستاره ایشُمارُم سِتین

هر شب دلم را فریب می دهم       ستاره ها را می شمارم،ای ستون

 

دنیا پِلِشتِ و لیشِ و نَدُونُم کُیه وا ری کُنُم

دنیا ناهنجار و زشت شده و نمیدانم به کجا رو آورم

 

جون خُوتِ اِز عالم و آدم       مُو بیزارُم سِتین

به جان خودت من دیگر از عالم و آدم بیزار شده ام،ای ستون

 

دنیا لِر چَپ ایخوره وا بی چَواسِه اِی خدا

دنیا به چپ و برعکس می چرخد ای خدا

 

بَفتِه ز شُو سی مون قَوا     تَش وَندِه به کارُم سِتین

قبای ما از تیرگی شب بافته شده و آتش به هستی مان زده است،ای ستون

دی ناله،ناله،”نِی”،نیا آرمونِ دِلْ دیْ نی وُرا

دیگر ناله ای از نی برنمی خیزد،دیگر آرزوهایم برآورده نمی شود

 

تِهنا و دلتنگ خُوتُم           رَهدیُ و وِِر دادیم سِتین

دلم فقط برای تو تنگ می شود که مرا رها کردی و رفتی،ای ستون

 

نی هُمدُرُنگی سی دلُم سَر وا به شونِ کی بِنُم

همدمی برای دلم نمانده است،سرم را بر کدام شانه بگذارم

خوت،بَردِ غَمچین مُنی        وایای به هِی جارُم سِتین

تو سنگ صبور منی،باید به فریادم برسی،ای ستون

 

وایای به هِی جارُم سِتین    وایای به هِی جارُم سِتین…

باید به فریادم برسی،ای ستون           باید به فریادم برسی،ای ستون…

تقدیم به ایل سترگ بختیاری

درباره‌ی vahid

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*