خانه > ..پرستاری > کار با پمپ انفوزیون

کار با پمپ انفوزیون

پمپ انفوزیون: 

(به انگلیسی: Infusion pump) به وسیله‌ای گفته می‌شود که چکانش داروهای مایع یا مواد مغذی مورد نیاز بدن بیمار را کنترل می‌کند. این وسیله درمانی در مسیر شلنگ سرم در زمان سرم درمانی قرار می‌گیرد و با کمک آن می‌توان میزان ورود مایعات محلول به بدن بیمار را تحت کنترل داشت. (ویکی پدیا).پمپ انفوزیون

 

طریقه کار با پمپ انفوزیون

پمپ انفوزیون مدلJMS/OT601

این دستگاه جهت تزریق داروها در طی زمان معین با حجم معین می باشد.

عملکرد:
On/Off: که پشت دستگاه قرار دارد روی on قرار گیرد.

Power: چند ثانیه روی آن فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

Start: با فشار آن پمپ شروع به کار می کند.

Stop: جهت متوقف کردن تزریق استفاده می شود. با متوقف کردن تزریق  می توان تنظیمات پمپ را تغییر داده سپس  تزریق را مجدد شروع نمود.

Iv Set: قطرات آن باید با تروس وصل شده برابر باشد. ست ۱۵ /ست خون ۲۰/میکروست ۶۰

Rate: باکمک این دکمه میزان تزریق در هر دقیقه یا هر ساعت مشخص می شود.

توجه: جهت تنظیم بر حسب قطره در دقیقه یا میلیلیتر در ساعت  از دکمه سفید رنگ پشت پمپ باید استفاده نمود که در حالت پایین بودن بر حسبgtt/min و در حالت بالا بودن بر حسب ml/h می باشد . پمپ با هر روشی که تنظیم باشد آن روش با رنگ سبز روشن می شود.

Volume: حجم مورد نیاز که باید در طی تزریق انجام شود مشخص می گردد. حجم بر حسب سی سی می باشد.

Purge: در هنگام تزریق فشاری Push حجم کمی از دارو استفاده می شود.

آماده کردن پمپ انفوزیون:

Infusion pump
پمپ انفوزیون را با کمک پیچی که در پشت آن قرار دارد به پایه سرم وصل نمایید. تروس مورد نظر را به دارو ؛ خون یا سرم وصل نموده و روی پایه سرم قرار دهید. تروس را از داخل پمپ که درب آن در سمت راست پمپ قرار دارد عبور  دهید جهت باز کردن آن قطعه فلزی روی پمپ را به سمت جلو سپس به سمت عقب می کشیم بعد از عبور تروس از داخل آن – تروس به صورت کاملا صاف باشد – درب را می بندیم .

چشمی دستگاه را روی چشمی تروس قرار می دهیم (چشمی تروس باید کمتر از نصف حجم خود مایع داشته باشد پیچ تروس را در حالت کاملا باز قرار می دهیم . پمپ را بر حسب حجم و قطرات تنظیم می کنیم و دکمه start  را فشار میدهیم

توجه : اگر در هنگام کار پمپ می خواهید تنظیمات را تغییر دهید باید ابتدا با دکمه Stop پمپ را متوقف کرده تنظیمات جدید را انجام داده سپس Start را بزنید.

توجه: قبل از تزریق از سالم بودن رگ بیمار مطمئن باشید پمپ تحت هر شرایطی دارو را تزریق می کند.

آلارم ها Alarm: قرمز شدن هر کلمه نشانه آلارم آن است.

Low battery اتمام باطری دستگاه؛ پمپ را به برق وصل نمایید.

Air در مسیر تروس هوا وجود دارد اگر حجم هوا بسیار کم است از دکمه purge استفاده نموده و هوا را پوش کنید.
در صورت حجم زیاد هوا پمپ را stop نموده تروس را جدا کنید هوا را خالی نموده مجدد تروس را در پمپ قرار دهید.

Empty: ویال دارو یا کیسه خون به اتمام رسیده است

 Occl نشانه بسته بودن مسیر تزریق است. تمام مسیر را چک کرده از باز بودن مسیر و نداشتن پیچ خوردگی و نگرفتن رگ مطمئن شوید.

Door درب دستگاه باز است مجدد چک شود.

 Drip پمپ نمی تواند قطرات را بشمارد. بدلیل عدم همخوانی قطرات تنظیم شده با نوع تروس؛ پر بودن کامل چشمی تروس؛ تمیز نبودن چشمی دستگاه یا جدا شدن سیم رابط چشمی پمپ از پشت آن.

پمپ انفوزیون مدل JMS/OT701

کارکرد کلی دستگاه مانند نوع ۶۰۱ می باشد.

عملکرد:
Power: بافشردن آن دستگاه را روشن کنید.

IV.Set با فشردن آن قسمت تنظیم قطرات تروس فعال می شود. با کمک دکمه های افزایش و کاهش قطرات متناسب را انتخاب کنید.

Set/Confirm با یکبار فشردن آن قسمت Vol.infuse فعال می شود باز هم با کمک دکمه کاهش و افزایش مقدار تزریق را برحسب gtt/min مشخص کنید. با فشردن مجدد دکمه Set/Confirm به قسمت Limht رفته و حجم کلی تزریق را مشخص کنید.

Purge: جهت تزریق فشاری حجم کمی از دارو استفاده می شود.

Start شروع تزریق
Stop متوقف کردن تزریق

پمپ انفوزیون مدل VOLUMED L I T E
این دستگاه جهت تزریق داروها در طی ساعت معین با حجم معین می باشد.

 عملکرد:
ON/OFF : جهت روشن و یا خاموش کردن دستگاه باید آن را برای چند ثانیه فشار داد.

Start: با فشار آن پمپ شروع به کار می کند.

Stop: جهت متوقف کردن تزریق استفاده می شود. با متوقف کردن تزریق  می توان تنظیمات پمپ را تغییر داده سپس تزریق را مجدد شروع نمود.

RATE ML/H: میزان مایعی که در هر ساعت باید تزریق گردد را مشخص می کند.

VOLUME ML: حجم مایعی را که بیمار باید دریافت کند را مشخص کرده و پس از اتمام  حجم داده شده دستگاه آلارم می زند.

۲MIN OPTION : آلارم دستگاه را به مدت ۲ دقیقه قطع می کند .

BOLUS : جهت تزریق مقداری از مایع به طور مستقیم برای چند ثانیه باید این دکمه را فشار دهیم.

RATE : وقتی  این آلارم روشن باشد ، باید برای دستگاه حجم میزان مایعی را که باید تزریق شود را تعیین کنیم.

KVO : وقتی این آلارم روشن است دستگاه به صورت Stand by بوده و مایعی تزریق نمی شود.

INF COMPL : زمانیکه این آلارم به صدا در می آید یعنی حجم مایعی را که برای دستگاه تعیین کرده ایم به اتمام رسیده است.

دیگر عواملی که باعث به صدا در آمدن آلارم های دستگاه می شود و با شکل مشخص می شود به ترتیب عبارتند از:

وجود مانع در مسیر و یا بسته بودن مسیر عبور مایع تزریقی

وجود حباب‌های ریز هوا در مسیری که از داخل دستگاه عبور می کند

پر بودن چمبره ست یا میکروست و یا عدم کار سنسور micro drop دستگاه

عدم شارژ و یا خالی شدن باتری دستگاه

آماده کردن پمپ:
پس از هواگیری ست سرم ، با بالا بردن گیره کناری دستگاه در پمپ را باز کرده و گیره داخلی آبی رنگ داخل پمپ را فشار می دهیم تا مسیر عبوری ست به صورت آزاد باشد، سپس ست را از مسیر داخلی پمپ عبور داده به طوریکه ست در حالت کششی داخل پمپ قرار گیرد و بعد در دستگاه را بسته و ست را به line وریدی  بیمار وصل می کنیم.
سنسور Micro drop را به چمبره ست وصل کرده و پمپ را روشن نموده، مسیر را از نظر باز بودن کنترل می کنیم.

توجه : اگر در هنگام کار پمپ می خواهید تنظیمات را تغییر دهید باید ابتدا با دکمهStop  پمپ را متوقف کرده تنظیمات جدید را انجام داده سپس Start را بزنید.

توجه: قبل از تزریق از سالم بودن رگ بیمار مطمئن باشید پمپ تحت هر شرایطی دارو را تزریق می کند.

سرنگ پمپ

عملکرد: جهت تزریق دارو ها ی با حجم کم در طی مدت زمان مشخص استفاده می شود

ON/OFF : جهت روشن و خاموش کردن دستگاه / یک ثانیه آنرا فشار دهید

RATE ML/H : سرعت تزریق را مشخص می کند.
سرنگ۱۰ سی سی حداکثر تا ml/h200 /سرنگ ۲۰ سی سی حداکثر ml/h350
سرنگ۳۰ سی سی حداکثر  ml/h450 / سرنگ ۵۰ سی سی حداکثرnl / h 800

VOLUME ML : میزان مایعی که باید تزریق شود را بیان می کند .

۲MIN
OPTION : آلارم دستگاه را به مدت ۲ دقیقه قطع می کند .

PRIME : جهت تزریق دارو به طور سریع و مستقیم برای چند ثانیه دکمه را فشار دهید.

Start: شروع تزریق
Stop متوقف کردن تزریق

آماده کردن دستگاه سرنگ پمپ:
ابتدا دارو را در سرنگ مورد نظربکشید؛ و سرنگ را به تروس یا اسکالپ وصل کنید.
پس از باز کردن در دستگاه گیره آبی را به سمت خود کشیده و سرنگ را در جای خود قرار می دهیم و سپس گیره آبی را بسته و در پمپ را می بندیم.

 آلارم ها

Occl: بسته بودن مسیر تزریق ؛ تزریق را متوقف کرده مسیر را از نظر پیچ خوردگی یا بسته بودن چک کنید؛ سپس تزریق را مجددشروع کنید.
Battery: باطری دستگاه در حال به اتمام رسیدن است.پمپ را به برق وصل کنید.
Near Empty : محلول در حال به اتمام رسیدن است .محلول بعدی را آماده نمایید.
End :تزریق کامل شده است.

برچسب ها: پمپ انفوزیون, تنظیم پمپ انفوزیون, طریقه تنظیم پمپ انفوزیون, آماده کردن پمپ انفوزیون, انواع پمپ انفوزیون

درباره‌ی محمد

آنان که به من بدي کردند ، مرا هوشیار کردند. . آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند. . آنان که به من بي اعتنايي کردند ، به من صبر و تحمل آموختند. . آنان که به من خوبي کردند ، به من مهر و وفا و دوستی آموختند. . پس خدايا : . به همه آنانی که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند ، خیر و نیکی دنیا و آخرت عطا بفرما.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*