آخرین خبرها

Recent Posts

HAPPY YALDA NIGHT

.

.

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت . . . یادمان باشد با آمدن زمستان ، اجاق خاطره ها را روشن بگذاریم تا دچار سردی فاصله ها نشویم . . . یلدا مبارک ادامه مطلب »

    آزمایشگاه انگل شناسی جلسه چهارم

    آزمایشگاه انگل شناسی جلسه چهارم پرستاری ترم ۲ در این جلسه از آزمایشکاه سه انگل آسکاریس، اکسیور (کرمک) و کرم شلاقی (تریشوریس، تریکوسفال) مورد بررسی قرار گرفته که عکس های گرفته شده از نمونه های تخم های میکروسکپی آن ها به شرح زیر میباشد. – تخم آسکاریس       – تخم اکسیور (کرمک)       – تخم کرم شلاقی ادامه مطلب »

      جلسه سوم آزمایشگاه انگل شناسی

      جلسه سوم آزمایشگاه انگل شناسی پرستاری ترم۲ آنتاموبا هیستولیتیکا آمیب بیماری زای انسان محسوب میشود، این کسیت طمانی که در حال تعادل در روده است اصطلاحا به آن فرم مینوتا گویند که میتواند سال ها به همین شکل در بدن میزبان باشد، کیست هیستولیتیکا دارای پای انگشتی، دارای هسته ویزیکولار یا حبابی شکل که هستک یا کاریوزوم آن مرکزی است، زمانی که به مخاط روده حمله میکند، اندازه آن خیلی بزرک است. در داخل آندوپلاسم آن واکوئل های غذایی و گلبول های قرمز بلعیده شده دیده میشود که به این فرم مهاجم فرم magna هم گفته میشود، در مسیر تکاملی خودش کیست ایجاد میکند که نهایتا به کیست چهار هسته تبدیل میشود، کروی شکل است، دیواره کیست از تروفوزئیت ضخیم تر است و انتقال این آمب به افراد سالم از طریق کیست صورت میگیرد.   آنتاموبا کلای آنتاموبا کلای بیماری زایی زیادی برای انسان ندارد و پای کاذبی که ایجاد میکند دارای حرکت کندی است لذا به آمیب تنبل دستگاه گوارش معروف است، کیست این آمیب و تروفوزوئیت آن از هیستولیتیکا بزرگتر است، واکوئل های غدایی در داخل آندوپلاسم دیده میشود، دارای یک هسته که هسته واجد کاریوزوم کناری است، در روند زندگی و تکاملی خودش کیست ایجاد میکند که ... ادامه مطلب »