آخرین خبرها

Recent Posts

بررسی میکروسکوپی انواع قارچ های ساپروفیت

– انواع رشته یا هیف های قارچهای رشته ای اساسا قارچهای رشته ای سه نوع هیف دارند : ۱) هیف های هوایی(Areial Hyphae) هیف هایی هستند که پس از رشد قارچ از سطح محیط به طرف بیرون امتداد پیدا میکنند. هیف های هوایی هم باعث استحکام کلنی قارچ میشود و هم اکسیژن مورد نیاز قارچ را در اختیار قارچ قرار میدهد. ۲) هیف های رویشی(Vegtative Hyphae) هیف هایی اند که به داخل محیط کشت قارچ نفوذ میکند. باعث استحکام کلنی قارچ شده و مواد غذایی مورد نیاز قارچ را جذب کرده و در اختیار قارچ قرار میدهد. ۳) هیف های زایشی(Reprodactive Hyphae) هیف هایی اند که از رشد آنها اندام زایشی قارچ ایجاد میشود وچون اندام زایشی در قارچ های مختلف متفاوت است لذا برای تشخیص قارچ ها حائز اهمیت زیادی هستند.  – قارچ های ساپروفیت Saprophytic Fungi این قارچ ها انتشار جهانی دارند و باعث آلودگی محیط های کشت،مواد غذایی،اتاق عمل و… میشوند. زمانی که فاکتور های مستعد کننده در بدن میزبان باشند قادر به ایجاد بیماری هستند . اما بعد از بهبودی در بدن فرد میزبان نسبت به این قارچها مصونیتی ایجاد نمی شود.معمولا بیماریهای ناشی از این قارچها پیش آگهی خوبی ندارند. – انواع قارچهای ساپروفیت این ... ادامه مطلب »

    دارو های موثر بر فعالیت آنزیمی کبد

    دارو ها پس از ورود به کبد، توسط آنزیم های کبدی متابولیزه میشوند و قسمت قابل توجهی از بعضی دارو ها توسط این آنزیم ها از بین میرود دارو هایی وجود دارد که میتوانند فعالیت آنزیم هارا افزایش (القا آنزیمی) یا کاهش دهند (اثر مهار آنزیمی) افزایش فعالیت آنزیمی باعث میشود که مقدار داروی بیشتری متابولیزه شود در نتیجه فراهمی زیستی کاهش پیدا میکند و مهار آنزیمی عکس این عمل را انجام میدهد، چند دارویی که باعث القا آنزیمی و مهار آنزیمی میشود در جدول زیر آمده است. دارو های مهار آنزیمی دارو های القا آنزیمی ۱- سایمتیدین ( کاهش دهنده اسید معده ) ۱- کاربامازپین (ضد تشنج و صرع ) ۲- فلوکونازول ( ضد قارچ ) ۲- ریفامپین ۳- کرامفنیکل ( آنتی بیوتیک ) ۳- فنوباربیتال ( باربیتورات ها ) —- ۴- فنی توئین ( ضد تشنج ) —- ۵- بریمیدون ( درمان تشنج ) —- ۶- ایزونیازید ( درمان سل ) برای ارسال دارو های بیشتر از قسمت زیر اطلاعات دارو را ارسال نمایید ادامه مطلب »

      دارو هایی که باید انفوزیون شوند

      راه های مختلفی برای تجویز دارو وجود دارد که روش IV روشی است که دارو مستقیما به ورید تزریق میشود، برای تزریق دارو به ورید باید توجه داشت که دارو به صورت شفاف تزریق شود، در روش تزریق IV دارو هایی هستند که میبایست با محلول های ایزوتونیک رقیق شوند و سپس تزریق گردد. از قبیل دارو هایی که باید انفوزیون شوند عبارت است از : آنتی بیوتیک هایی مثل:  گلوکزاسیلین ، توجه کنید هنگام تزریق گلوکزاسیلین بعد از ۲۰ دقیقه بیمار را چک کنید چون ممکن است بیمار نسبت به دارو حساسیت نشان دهد. ونکو مایسین، ونکومایسین حتما باید در رگ جداگانه تزریق شود و با داروی دیگری مخلوط نشود. این آنتی بیوتیک در عفونت های ریوی ، مننژیت ریوی و عفونت های مثانه ای استفاده میشود. مروپنم – روسفین   ضد ویروس مثل آسیکلویر ، این داو در درمان آبله مرغان و زنا موثر است. پماد آسیکلویر در تبخال نیز استفاده میشود. رانیتیدین : رانیتیدین از جمله دارو های گوارشی است  که باید میکروستی یا با استفتده از سرنگ ۱۰ یا ۲۰ سی.سی تزریق شود ترانس آمیک اسید : این دارو هنگام خونریزی های فعال و مستقیم نظیر خون دماغ استفاده میشود البته میتوان دارو را با استفاده ... ادامه مطلب »