آخرین خبرها

Recent Posts

اثر عبور اول کبدی و دارو ها

دارو در واقع یک ماده شیمیایی است به غیر از غذا که در بدن میتواند آثار فیزیولوژیک یا بیوشیمیایی خاصی ایجاد کند با هدف درمان بیماری، تسکین درد، تشخیص و پیشگیری از بیماری استفاده میشود. راه های مختلفی برای تجویز دارو های مختلف وجود دارد که یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین، راه خوراکی میباشد. دارو ها در مصرف خوراکی بعد از ورود به معده، روده باریک و یا کولون به وسیله گردش خون باب وارد کبد میشوند و قبل از وارد شدن به گردش خون سیستمیک، قسمت قابل توجهی از بعضی دارو ها در کبد توسط آنزیم های کبدی متابولیزه میشود؛ که عبارت اثر عبور اول کبدی به مرحله جذب دارو به داخل گردش خون باب و متابولیزه شدن دارو ها در کبد اشاره دارد ، در بیشتر موارد این پدیده باعث غیر فعالسازی دارو میشود و سبب کاهش مقدار داروی فعالی که باید وارد گردش خون سیستمیک قرار گیرد، میشود. برخی از دارو ها که تحت تاثیر پدیده نخستین قرار میگیرند: مرفین (مسکن) ، ایندرال (بتا بلوکر) ، لیدوکائین (بی حس کننده) ، سرترالین  ، پروپرانولول (بتا بلوکر)، آل پره نولول (بتا بلوکر) ، آسپیرین (مسکن) ، کلرپرومازین (ضد جنون )، زفیرولوکاست (گشاد کننده ریه ها) ... ادامه مطلب »

    هو القادر

    باسمه تعالی این وب سایت از تاریخ ۲۰ مهرماه ۹۳به عنوان سایت علمی دانشجویان پرستاری فعالیت خود را ادامه میدهد، لذا دانشجویان پرستاری میتوانند مطالب علمی خود را در این وب سایت قرار دهند. مطالب قبل از درج باید از لحاظ علمی بررسی شوند برای ارسال مطالب به این وب سایت از طریق فرم تماس با ما و یا حضورا به محمد حسنی ساطحی دانشجوی پرستاری مراجعه نمایید.   ادامه مطلب »

      پرستار کیست؟

      از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: وسیع تر از من است از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مقاوم تر از من است از آینه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: پاک تر از من است از آب پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: زلال تر از من است از مادر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مهربانتر از من است از پیامبر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: از تمام یارانم به من نزدیک تراست ازخودش پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: خادم خدا ادامه مطلب »