خانه > بایگانی برچسب ها : بررسی میکروسکوپی انواع قارچ های درماتوفیت

بایگانی برچسب ها : بررسی میکروسکوپی انواع قارچ های درماتوفیت

بررسی میکروسکوپی انواع قارچ های درماتوفیت

به نام خدا در این جلسه از آزمایشگاه عنوان درسی و مورد بحث ما بررسی میکروسکوپی انواع قارچ های درماتوفیت بود که در گزارش زیر به شرح بعضی از آنها میپردازیم. درماتوفیت ها ۱) میکروسپورم کنیس Microsporum canis این قارچ از درماتوفیتهای حیوان دوست است.مخزن طبیعی آن گربه و عامل اصلی کچلی در گربه و سگ محسوب میشود. این قارچ زمانی که به انسان منتقل میشود به ویژه در کودکان کچلی سر ایجاد میکند که به کچلی مدارس معروف است ولی بر روی پوست و موی بزرگسالان هم میتواند اثر بگذارد و ایجاد کچلی کند. بدلیل اینکه مخزن این قارچ حیوانات اند پس زمانی که وارد بدن انسان میشوند کراتین سلولهای بدن انسان برای آنها آشنا نیست لذا علائم ایجاد شده توسط این بیماری بسیار حاد و شدید است. برای مطالعه این قارچ نمونه حاوی میکروسپورم کنیس را بر روی محیط SCC یا Mycosel Agar یا Mycobiotic Agar کشت داده و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴ تا ۷ روز گرما گذاری میکنیم . این قارچ یک درماتوفیت سریع الرشد است و ظرف یک هفته کلنی قارچ کامل تشکیل میشود. کلنیها ابتدا پنبه ای شکل اند و سپس پودری شکل دیده میشوند. رنگ کلنی ها سفید و سفید ... ادامه مطلب »