خانه > بایگانی برچسب ها : سندروم حاد کرونری

بایگانی برچسب ها : سندروم حاد کرونری

سندروم حاد کرونری

سندروم حاد کرونری و انفارکتوس میوکارد “Acute coronary syndrome and myocardial infarction” سندروم حاد کرونری (ACS)، یک وضعیت اورژانسی است که با شروع ناگهانی ایسکمی میوکارد مشخص میگردد و درصورتیکه مداخله فوری انجام نگیرد موجب MI میشود. انواع ACS عبارت اند از: آنژین ناپایدار، MI بدون بالا رفتن قطعه ST (NSTEMI) و MI توام با بالارفتن قطعه ST (STEMI)   تظاهرات بالینی ACS (AcuteCoronary Syndrom) ۱⃣ درد قفسه سینه به طور ناگهانی و تداوم درد علیرغم استراحت و مصرف دارو ۲⃣ بیمار ممکن است مجموعه ای از نشانه های زیر را تجربه کند: درد قفسه سینه، کوتاهی تنفس، سو هاضمه، تهوع و اظطراب ۳⃣ پوست بیمار ممکن است سرد، رنگ پریده و مرطوب باشد و تعداد تنفس و ضربان قلب سریعتر از نرمال است؛ این علائم و نشانه ها که حاصل تحریک اعصاب سمپاتیک هستند ممکنست فقط برای مدت کوتاهی دیده شوند یا اینکه دائمی باشند. ۴⃣ بعضی از بیماران نشانه های هشدار دهنده یا سابقه بیماری‌های کرونری (CAD) را دارند اما در نیمی از گزارشات موحود، چنین نشانه‌هایی وجود ندارد.   پرستاری شهرکرد، پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، دانشجویان پرستاری شهرکرد، دانشکده پرستاری شهرکرد پرستاران جوان??? telegram.me/young_nurses ادامه مطلب »