خانه > بایگانی برچسب ها : ABG و تفسیر آن

بایگانی برچسب ها : ABG و تفسیر آن

آزمایش ABG

آزمایش ABG همانگونه که در پایین آمده، آزمایش ABG (گاز های خون شریانی) سطح تبادل گاز ها را در خون که مربوط به عملکرد تنفسی و متابولیک کلیه هاست، بررسی میکند که مقدار طبیعی آن ها در جدول بالا آمده است. ABG : Arterial Blood Gas test Arterial blood gas (ABG) testing is used to determine gas exchange levels in the blood related to respiratory, metabolic, and renal function. Arteries are the large vessels that carry oxygenated blood away from the heart. The distribution of the systemic arteries is like a ramified tree, the common trunk of which, formed by the aorta, commences at the left ventricle, while the smallest ramifications extend to the peripheral parts of the body and the contained organs. سطح گاز های شریانی و سیاهرگی VBG ABG ///////////////////////// ۷٫۳۸-۷٫۳۲ ۷٫۴۵-۷٫۳۵ PH ۴۰ mmHg ۸۰-۱۰۰ mmHg paO2 ۴۲-۵۰ ۳۵-۴۵ paCo2 ۲۳-۲۷ mEq/lit ۲۲-۲۸ mEq/lit HCO3– ۷۵% ۹۵-۱۰۰% O2 saturation -۲ – +۲ -۲ – +۲ Base exess or Deficiti   تفسیر آزمایش ABG گام اول: بررسی میزان PH گام دوم: بررسی میزان paCo2 گام سوم: بررسی میزان بیکربنات (–HCO3) گام چهارم: بررسی همخوانی تغییرات –HCO3 و paCo2 با PH گام پنجم: بررسی سطح paO2   گام اول: ... ادامه مطلب »