خانه > ..پرستاری > انگل شناسی

انگل شناسی

آزمایشگاه انگل شناسی جلسه چهارم

آزمایشگاه انگل شناسی جلسه چهارم پرستاری ترم ۲ در این جلسه از آزمایشکاه سه انگل آسکاریس، اکسیور (کرمک) و کرم شلاقی (تریشوریس، تریکوسفال) مورد بررسی قرار گرفته که عکس های گرفته شده از نمونه های تخم های میکروسکپی آن ها به شرح زیر میباشد. – تخم آسکاریس       – تخم اکسیور (کرمک)       – تخم کرم شلاقی ادامه مطلب »

  جلسه سوم آزمایشگاه انگل شناسی

  جلسه سوم آزمایشگاه انگل شناسی پرستاری ترم۲ آنتاموبا هیستولیتیکا آمیب بیماری زای انسان محسوب میشود، این کسیت طمانی که در حال تعادل در روده است اصطلاحا به آن فرم مینوتا گویند که میتواند سال ها به همین شکل در بدن میزبان باشد، کیست هیستولیتیکا دارای پای انگشتی، دارای هسته ویزیکولار یا حبابی شکل که هستک یا کاریوزوم آن مرکزی است، زمانی که به مخاط روده حمله میکند، اندازه آن خیلی بزرک است. در داخل آندوپلاسم آن واکوئل های غذایی و گلبول های قرمز بلعیده شده دیده میشود که به این فرم مهاجم فرم magna هم گفته میشود، در مسیر تکاملی خودش کیست ایجاد میکند که نهایتا به کیست چهار هسته تبدیل میشود، کروی شکل است، دیواره کیست از تروفوزئیت ضخیم تر است و انتقال این آمب به افراد سالم از طریق کیست صورت میگیرد.   آنتاموبا کلای آنتاموبا کلای بیماری زایی زیادی برای انسان ندارد و پای کاذبی که ایجاد میکند دارای حرکت کندی است لذا به آمیب تنبل دستگاه گوارش معروف است، کیست این آمیب و تروفوزوئیت آن از هیستولیتیکا بزرگتر است، واکوئل های غدایی در داخل آندوپلاسم دیده میشود، دارای یک هسته که هسته واجد کاریوزوم کناری است، در روند زندگی و تکاملی خودش کیست ایجاد میکند که ... ادامه مطلب »

   بررسی میکروسکوپی انواع قارچ های درماتوفیت

   به نام خدا در این جلسه از آزمایشگاه عنوان درسی و مورد بحث ما بررسی میکروسکوپی انواع قارچ های درماتوفیت بود که در گزارش زیر به شرح بعضی از آنها میپردازیم. درماتوفیت ها ۱) میکروسپورم کنیس Microsporum canis این قارچ از درماتوفیتهای حیوان دوست است.مخزن طبیعی آن گربه و عامل اصلی کچلی در گربه و سگ محسوب میشود. این قارچ زمانی که به انسان منتقل میشود به ویژه در کودکان کچلی سر ایجاد میکند که به کچلی مدارس معروف است ولی بر روی پوست و موی بزرگسالان هم میتواند اثر بگذارد و ایجاد کچلی کند. بدلیل اینکه مخزن این قارچ حیوانات اند پس زمانی که وارد بدن انسان میشوند کراتین سلولهای بدن انسان برای آنها آشنا نیست لذا علائم ایجاد شده توسط این بیماری بسیار حاد و شدید است. برای مطالعه این قارچ نمونه حاوی میکروسپورم کنیس را بر روی محیط SCC یا Mycosel Agar یا Mycobiotic Agar کشت داده و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴ تا ۷ روز گرما گذاری میکنیم . این قارچ یک درماتوفیت سریع الرشد است و ظرف یک هفته کلنی قارچ کامل تشکیل میشود. کلنیها ابتدا پنبه ای شکل اند و سپس پودری شکل دیده میشوند. رنگ کلنی ها سفید و سفید ... ادامه مطلب »

    تهیه ی لام به روش اسلاید کالچر

    برای تهیه ی لام به روش اسلاید کالچر  ابتدا به یک نمونه قارچ برای کشت نیازمند هستیم؛ در مرحله بعد نمونه مورد نظر را که حاوی کلنی قارچ است به درون محیط S استریل که در واقع این محیط یک پلیتی است و توسط یک صفحه شطرنجی به ابعاد ۱ سانتی متر مربع تقسیم میشود انتقال داده و این کار برای سهولت در برداشتن یک قطعه ۱ سانتی متر مربعی از محیط S استریل و کشت در پلیت استریل میباشد. پلیت استریل تهیه شده از یک پلیت، که درون این پلیت یک لوله U شکل قرار دارد. این لوله U شکل برای جلوگیری از تماس کف پلیت با لامی است که روی آن قرار میگیرد سپس یک قطعه از کلنی مورد نظر را از محیط S استریل برداشته و بر روی لام موجود در پلیت استریل قرار میدهیم؛ بدلیل اینکه قارچ ها در شرایط مرطوب رشد بهتری دارند پس ۵ الی ۸ سی.سی آب مقطر در کف پلیت میریزیم، این پلیت را به مدت ۲۴ ساعت گرماگذاری میکنیم، در مرحله بعد نمونه مورد نظر را با استفاده از آنس نوک تیز از پلیت استریل برداشته و بر روی لام استریلی که از قبل چند قطره لاکتو فنل کاتن بلو در مرکز ... ادامه مطلب »

     بررسی میکروسکوپی انواع قارچ های ساپروفیت

     – انواع رشته یا هیف های قارچهای رشته ای اساسا قارچهای رشته ای سه نوع هیف دارند : ۱) هیف های هوایی(Areial Hyphae) هیف هایی هستند که پس از رشد قارچ از سطح محیط به طرف بیرون امتداد پیدا میکنند. هیف های هوایی هم باعث استحکام کلنی قارچ میشود و هم اکسیژن مورد نیاز قارچ را در اختیار قارچ قرار میدهد. ۲) هیف های رویشی(Vegtative Hyphae) هیف هایی اند که به داخل محیط کشت قارچ نفوذ میکند. باعث استحکام کلنی قارچ شده و مواد غذایی مورد نیاز قارچ را جذب کرده و در اختیار قارچ قرار میدهد. ۳) هیف های زایشی(Reprodactive Hyphae) هیف هایی اند که از رشد آنها اندام زایشی قارچ ایجاد میشود وچون اندام زایشی در قارچ های مختلف متفاوت است لذا برای تشخیص قارچ ها حائز اهمیت زیادی هستند.  – قارچ های ساپروفیت Saprophytic Fungi این قارچ ها انتشار جهانی دارند و باعث آلودگی محیط های کشت،مواد غذایی،اتاق عمل و… میشوند. زمانی که فاکتور های مستعد کننده در بدن میزبان باشند قادر به ایجاد بیماری هستند . اما بعد از بهبودی در بدن فرد میزبان نسبت به این قارچها مصونیتی ایجاد نمی شود.معمولا بیماریهای ناشی از این قارچها پیش آگهی خوبی ندارند. – انواع قارچهای ساپروفیت این ... ادامه مطلب »